A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium 1593-as alapítása óta a Székelyföld egyik legrangosabb szellemi m√Ľhelye, az erdélyi magyar szellemi elit képzésének rendkívül eredményes központja. Méltán nevezte egyik tanára Székelyudvarhely „homlokának".

Ha bepillantunk a város homloka mögé, jelenleg a következ√Ķket találjuk:

Elemi oktatás, évfolyamonként 1 osztály - 126 tanuló.

Gimnáziumi oktatás, évfolyamonként 1 osztály - 120 tanuló.

Középiskolai osztályok
:

 • Matematika-informatika, intenzív informatika;
 • Természettudományok;
 • Természettudományok, két tannyelv√Ľ (magyar-angol);
 • Filológia (intenzív idegen nyelvek);
 • Római katolikus teológia osztály;

     Összesen: 562 tanuló.

Egészségügyi általános asszisztensképz√Ķ, 6 osztály (posztliceális): 144 tanuló.

Iskolánkban összesen 952 tanuló tanul.

Az oktatás két épületben történik:

 • középiskolai tagozat - Baróti Szabó Dávid utca 32. szám
 • elemi és gimnáziumi tagozat - Iskola utca 1. szám

A vidéki diákok rendelkezésére áll az iskola kollágiuma a Márton Áron tér 4. szám alatt.

A kit√Ľn√Ķ étkezdével és konyhával, valamint otthonosan berendezett hálókkal rendelkez√Ķ bentlakásunkban más iskolák tanulói is megfelel√Ķ feltételek mellett tanulhatnak és pihenhetnek.

A Tamási Áron Gimnázium tantestületét 68 szakképzett taner√Ķ képezi, többségük a legmagasabb tanügyi fokozattal vagy doktori címmel rendelkezik:

 • I. fokozat - 45 tanár
 • II fokozat - 7 tanár
 • véglegesít√Ķ - 7 tanár
 • kezd√Ķ - 4 tanár

A Tamási Áron Gimnáziumban 1874-ben jelent meg el√Ķször az Ébredés cím√Ľ diáklap, amely 1990-ben újraindult és azota folyamatosan megjelenik.
1990-t√Ķl m√Ľködik a diákok képviseletét felvállaló diákszervezet a Tadisz (Tamási Áron Diákszövetség), a Gereben néptánccsoport, a Vitéz Lelkek színjátszó csoport, emellett kiváló eredményeket elér√Ķ kosár-, futball- és kézilabda csapattal büszkélkedhet. 2012-t√Ķl m√Ľködik a Tamási Áron Gimnázium diákkórusa.

A Tamási Áron Gimnáziumban az oktató-nevel√Ķ tevékenység korszer√Ľ szaktermekben zajlik: 2 informatika, 1 kémia, 2 fizika, 2 biológia, 1 földrajz és 1 angol szakterem; a testnevelés- és sporttevékenységek számára 2 tornatermünk van.